سید امیرمحمود انوار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۹/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد دانشگاه در زمینۀ ادب و عرفان، پژوهشگر، نویسنده

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر