حسن امیدزاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

معلم فداکار_ معلم گیلانی (شهر شفت) که در یک حادثه آتش‌سوزی در مدرسه محل خدمتش، جان چند دانش آموز را نجات داد و خودش از ناحیه سر، صورت و گردن دچار سوختگی شدید شد. نام او در درس ششم کتاب فارسی سوم ابتدایی آمده است.

علت وفات

تصادف/سانحه

در اثر عوارض ناشی از سوختگی (15 سال پس از واقعه آتش‌سوزی مدرسه)

مطالعه بیشتر