محمدباقر آصف زاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۱۱/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نقاش، شاعر، پژوهشگر

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر