حسین اسلامی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر