ناصر حجازی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۰۹/۲۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۳/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

مربی و بازیکن فوتبال ایرانی

علت وفات

بیماری

سرطان ریه

مطالعه بیشتر