احمد صدر حاج‌سیدجوادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۶/۰۳/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۱/۱۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

از اعضای نهضت مقاومت ملی، از نخستین عضوهای نهضت آزادی ایران و عضو شورای انقلاب، وزیر کشور، وزیر دادگستری و نماینده مردم قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی و عهده‌دار سرپرستی دائرةالمعارف تشیع به مدت 30 سال

علت وفات

بیماری

عارضه گوارشی

مطالعه بیشتر