سوران کردستانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۱۱/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

محقق، ایران‌شناس، نویسنده، مورخ، و شاعر معاصر کرد

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر