محمدهاشم رهبری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نمایندهٔ دورهٔ اول، دوم و چهارم از حوزهٔ انتخابیهٔ تهران، ری و اسلامشهر در استان تهران

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر