صفدر رحمت‌آبادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

علت وفات

قتل/ترور

فردی ناشناس با اسلحه، دو تیر یکی به سینه و دیگری به سر رحمت‌آبادی شلیک کرده و از آنجا که دو گلولهٔ شلیک شده از داخل خودرو به مقتول شلیک شده بودند، فرد ضارب به احتمال زیاد در حال گفتگو با رحمت‌آبادی بوده است.

مطالعه بیشتر