سعید رجائی خراسانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۱/۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

سفیر و نمایندهٔ دائم ایران در سازمان ملل متحد در زمان ریاست‌جمهوری علی خامنه‌ای و نمایندهٔ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و چهارم

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر