محمد دانشور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

مورخ، روزنامه نگار، گوینده رادیو کرمان

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر