مدیا کاشیگر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۰۲/۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، مترجم، شاعر

علت وفات

بیماری

ریوی

مطالعه بیشتر