علی‌اکبر نقی‌پور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

پزشک، پژوهشگر تاریخ، نویسنده و عضو کردتبار جبهه ملی ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر