باقر عاقلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۱/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و مورخ

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر