بهمن سرکاراتی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶/۰۶/۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد زبان‌های باستانیِ ایران در دانشگاه تبریز از سال ۱۳۴۶، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر