حسین کوهکن


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹/۰۷/۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

به مدت بیش از ۲۰ سال با وجود معلولیت (نداشتن یک پا) و تنها یک کلنگ، شروع به حفر صخره‌ای در منطقه میگوره می‌نماید و غار سنگی حسین کوهکن را از آن به وجود می‌آورد

علت وفات

بیماری

شکستگی استخوان لگن

مطالعه بیشتر