محسن پودنکی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۱/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

کشتی‌گیر_عضو تیم ملی کشتی فرنگی

علت وفات

بیماری

تومور در گوش

مطالعه بیشتر