سید علی‌اکبر پرورش


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۰/۰۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

مسئول حکومتی

وزیر آموزش و پرورش 1360-1363

علت وفات

بیماری

نارسایی کلیه

مطالعه بیشتر