رضا پهلوی (رضاشاه)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۶/۱۲/۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۲۳/۰۵/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نخست‌وزیر ایران از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ خورشیدی و پادشاه ایران از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ خورشیدی و بنیانگذار دودمان پهلوی

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر