ایرج ایقانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۰۷/۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۴/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده آکاردئون

علت وفات

بیماری

سرطان ریه

مطالعه بیشتر