سعدالله (سعدی) رحمت‌خواه (افشار)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر کمدی، ایفای نقش در نمایش‌های موسوم به سیاه‌بازی یا تخته‌حوضی

علت وفات

بیماری

عفونت ریوی و پوکی استخوان

مطالعه بیشتر