افشین اسانلو


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از فعالان کارگری و زندانی سیاسی

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر