اسماعیل ارحام‌صدر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
محل وفات: بیمارستان قلب شهیدرجایی، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، طراحی دکور، طراحی لباس، طراح پوستر و بروشور

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر