بزرگ لشگری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲/۰۱/۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

موسیقیدان، آهنگساز، و نوازنده ویولن

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر