سید حسن رضیانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

عفونت ریوی، ایست قلبی

مطالعه بیشتر