پرویز (کامران) راجی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۷/۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۱/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

سفیر ایران در بریتانیا در زمان محمدرضا شاه پهلوی (۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷)

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر