محسن دعاگو


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

امام جمعه شمیرانات

علت وفات

بیماری

قلبی و کلیوی

مطالعه بیشتر