اشرف‌آقا حریری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده و سیاست‌مدار، نماینده آستارا در دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر