حسن توانایان‌فرد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲/۰۱/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

اقتصاددان و فعال سیاسی

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر