بهمن بوستان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

ادیب و پژوهشگر در زمینه لغت فارسی و موسیقی سنتی ایرانی و فرهنگ و فولکلور و عضو سابق هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر