صادق چوبک


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۵/۰۴/۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۷۷/۰۴/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

داستان نویس، نویسنده رمان های سنگ صبور و تنگسیر

علت وفات

کهولت سن

یادداشت‌های منتشر نشده و جسد وی بنا بر وصیت خودش سوزانده شدند

مطالعه بیشتر