محمد معین


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۷/۰۲/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۵۰/۰۴/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

پدیدآورنده فرهنگ معین، فرهنگ‌نویس، استاد دانشگاه

علت وفات

بیماری

سکته و پنج سال زندگی در حالت اغما

مطالعه بیشتر