ایرج شمسی‌زاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر