مهرداد ابروان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

منتقد، مدرس، بازیگر و کارگردان

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر