مرتضی احمدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳/۰۸/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، گوینده، خواننده

علت وفات

کهولت سن

مشکل ریوی

مطالعه بیشتر