احمد شاهد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

ادیب، شاعر، پژوهشگر، فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده‌های دراماتیک دانشگاه تهران

علت وفات

کهولت سن