محسن حاجی‌حسنی کارگر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۰۸/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۷/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

قاری قرآن

علت وفات

تصادف/سانحه

در فاجعه منا که به دلیل ازدحام جمعیت در یکی از مسیرهای حرکت حاجیان به سمت جمرات

مطالعه بیشتر