مصطفی اعتمادی خواجوی تبریزی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

روحانی شیعه، مجتهد، فقیه و مدرس عالی فقه در حوزه علمیه قم

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر