عزیز اصلی‌منش


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶/۰۱/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

دروازبان پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران_ با القاب پیراهن بنفش و عزیز فنر، بازیگر

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر