سید حسن ابطحی خراسانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۰۴/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۲/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

از روحانیون شیعه، عضویت یا سرکردگی انجمن حجتیه، مؤسس کانون بحث و انتقاد دینی در زادگاهش

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر