فریدون ارکانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۷/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نویسنده و تهیه‌کننده رادیو

علت وفات

نامعلوم