هما روستا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۰۷/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، کارگردان، مترجم

علت وفات

بیماری

سرطان سینه

مطالعه بیشتر