ولی‌الله مؤمنی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳/۰۳/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، دوبلور، گوینده و خطاط

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر