سیدمحمدرامین قانعی‌راد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

جامعه‌شناس، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هیئت علمی و استاد جامعه‌شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر