سید کریم قنبری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد دانشگاه، شاعر، منتقد ادبی

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر