امیر عشیری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

رمان‌نویس، پایه‌گذار ادبیات پلیسی در ایران

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر