احمد احمدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲/۰۶/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

فیلسوف، مؤسس و مدیر سازمان سمت، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر