ویدا حاجبی تبریزی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده و فعال سیاسی

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر