مهرداد اولادی قادیکلایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۳/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن فوتبال

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر