نیما طباطبایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۱۲/۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

کارگردان

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر